Grenzen & Kinderen - Henry Cloud en John Townsend

Grenzen & Kinderen - Henry Cloud / John Townsend
Grenzen & Kinderen – Henry Cloud en John Townsend
Wanneer zeg je Ja, Wanneer zeg je Nee, als je je kinderen wilt helpen hun leven op orde te krijgen. Dit boek, “Grenzen en Kinderen”, is een hulp om kinderen te leren om verantwoordelijkheid te dragen voor hun gedrag, hun houding ten opzichte van het leven en hun emoties. De auteurs helpen bij het vaststellen van grenzen binnen het gezin. Maar helpen ook bij het ontwikkelen van talenten en het zoeken naar balans, om op die manier een productief en voldoening gevend leven te kunnen leiden.

Dr. Henry Cloud is een bekend psycholoog en spreker. Hij heeft samen met dr. John Townsend de Cloud-Townsend-klinieken opgezet en -methodieken ontwikkeld. Ook schreven ze samen internationale bestsellers zoals Hoe mensen volwassen worden, Grenzen en Grenzen in het huwelijk.

Klik hier voor het boek bij Bol.com