Grenzen - Henry Cloud en John Townsend

Grenzen - Henry Cloud
Grenzen – dr. Henry Cloud & dr. John Townsend
Wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee, hoe bepaal ik mijn eigen grenzen.

Hebt u uw leven niet meer in de hand?
Buiten mensen u uit?
Vindt u het moeilijk om nee te zeggen?
Bent u vanwege niet verhoorde gebeden teleurgesteHebt u uw leven niet meer in de hand
Buiten mensen u uit?
Vindt u het moeilijk om nee te zeggen?
Bent u vanwege niet verhoorde gebeden teleurgesteld in God?

Voor een gezonde, evenwichtige levensstijl is het belangrijk duidelijke grenzen te hebben. Een grens is een persoonlijke eigendomslijn die aangeeft voor welke zaken wij verantwoordelijk zijn. Met andere woorden: grenzen definiëren wie we wel en wie we niet zijn.

Grenzen hebben invloed op alle terreinen van ons leven:

  • Lichaamsgrenzen helpen ons aan te geven wie ons mogen aanraken en onder welke omstandigheden zij dit mogen.
  • Mentale grenzen geven ons de vrijheid onze eigen gedachten en meningen te hebben.
  • Emotionele grenzen helpen ons met onze eigen emoties om te gaan en los te maken van schadelijke, manipulatieve emoties van anderen.
  • Geestelijke grenzen helpen ons Gods wil te onderscheiden van die van ons en geven ons een hernieuwd ontzag voor onze Schepper.

Vaak zijn christenen er zo op gericht liefhebbend en onzelfzuchtig te zijn dat ze hun eigen grenzen en beperkingen vergeten. Zodra ze met hun eigen gebrek aan grenzen worden geconfronteerd, vragen ze:

  • Kan ik grenzen stellen en nog steeds een liefhebbend persoon zijn?
  • Wat zijn rechtmatige grenzen?
  • En al iemand nou overstuur raakt of gekwetst wordt door mijn grenzen?
  • Hoe reageer ik als iemand mijn tijd, liefde, energie of geld wil?
  • Zijn grenzen niet egoïstisch?
  • Waarom voel ik me schuldig of bang als ik overweeg grenzen te stellen?

Dr. Henry Cloud en Dr. John Townsend geven bijbelse antwoorden op deze en andere pittige vragen, waarbij zij ons laten zien hoe wij gezonde grenzen kunnen stellen naar onze ouders, echtgenoten, kinderen, vrienden, collega’s en naar onszelf.

Klik hier voor het boek bij Bol.com